Alert Banner

Following the campus guidelines for Coronavirus all UC Davis classes, lectures, seminars, labs and discussion sections will move to virtual instruction and remain virtual through the end of spring quarter 2020, including final exams. Given this, the department’s administrative functions have moved to remote work conditions. To contact staff members of the department via e-mail or phone, please go to our administrative staff contact page. 

Department Citations

The Department Citation in Economics is an award conferred in recognition of outstanding Economic Undergraduate Accomplishment. Past recipients of the Department Citation Award are displayed on a bulletin board in the Economics Department.

  2018-2019 Recipients

  Dan Daskal Yong Yu Lei Jiaman Wu
  Matthew Lowe Dimon Tzu Feng Leung Erica Xia
  Micholos Avatar Frey Katherine Liu Jinchen Xie
  Shayna Rebecca Frieden Jacob Mikel Meech Mengjie Yao
  Nathan L. Gee Joseph Levon Melkonian Qihao Yu
  Olivia Lauren Gray Megan Anne Miller Shuting Zang
  Matthew Allen Heath Van Nguyen Jinwei Zhang
  Xuchen Hu Jolene Cadence Peng Ruiyu Zhang
  Sheila Jamshidi Mahur Singh Yaqi Zhang
  Salome MAtthew Jiminez Julia Sikong Tien Yiming Zhang
  Kaitlyn Christie Kelly Itamar Waksman Tifan Zhao
  Michi Kirihara Noah Daniel Warmbrand
  Justin Thomas Ku Cristen Alyssa Wong

  2017-2018 Recipients


  Damien Clement Amzallag Neha Jain Zhen Han Si
  Tsetsen Anuurad Benjamin Michael Karahadian Christina Ann Marie Skandalis
  Daphne Jia Hui Aw Dylan Royce King Minjia Su
  Julia Margrit Berkovitz Kevin Alexander Katz Klein Erin Kelly Szeto
  Sergio Yoseph Betancourt Alexander Norio Kokka Ziyi (Sylvia) Tang
  Miranda Nicole Boyden Timothy Rakadia Kristatama Trent Davis Tanzi
  Hannah Rose Carter Justin Thomas Ku Alyssa Tilley
  Mabel Chan Liam Scott Kussman Hanlin Tong
  Wesley Mady Chan Siu Chuen Lam Eric Ung
  Sergio Edgardo Chavez  Helena Mercedes Larsen Jiaqi Xia
  Huiling Chen Brian Sony Lee Ruinan Wang
  Tianyu Chen Ming Hin Li Shengling (Wilburn) Wang
  Hyungchan Choi Sixuan Li Clifton William Wolak
  Emily Kathleen Culver Can Liang Cristen Alyssa Wong
  Steven Matthew Cuneo Qiuyun Lin Wai Ching (Catherine) Wong
  Juan Miguel Bordeos Delacruz Peter Thomas Lindae Gu Wu
  Kevin Dihn Hongyi Lyu Hongwan (Jessica) Wu
  Katherine Rochelle Gaudinier Wenxiao Ma Gu (Selina) Yu
  Cesar Giombini Caroline Anh Thu Mai Qiaoying Yuan
  Jacob Barrientos Glazer Christopher Thomas Martinek Fengcheng Zhang
  Kristen Rachel Haduca Viktorija Matiusovaite Jin N Zhang
  Sara Rose Hanf Lila Mei Yuxin Zhang
  Xinbo He Aaron Skye Nadel Caiyu Zhong
  Yuanbo He An Ogihara Bo Zhou
  Zizhao He Patrick Taylor Pinson Xiaolan Zhou
  Payvand Shawn Heydari Xiaoyue Ruan
  Shengwei Huang Kelly Sung Ruckstuhl
  Titus Huang Amanda Elizabeth Saunders

  2016-2017 Recipients

  2014-2015 Recipients